Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Parková 4
93101 Šamorín
IČO: 37992228

Informácie o inštitúcii Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

  

Členstvo v knižnici:
- preukázaním osobných údajov  s platným preukazom,
- zaplatením členského príspevku - 3,50 €  pre dospelých, deti a dôchodcovia 1,50 €,
- prijatím a dodržiavaním pravidiel knižnice,
- členstvo detí do 14 rokov s (písomným) súhlasom rodiča.


Usporiadanie knižničného fondu:
V knižnici je k dispozícii 34 000 knižničných jednotiek:
- detská literatúra,
- krásna literatúra a
- náučná literatúra.

V čitárni sa nachádza 39 rôznych typov časopisov.

Naše služby:
- Výpožičky
- Poskytovanie informácií
- Rezervovanie kníh
- Medziknižničná výpožičná služba
- Fotokopírovanie
- Používanie počítačov
- Internet – len na vzdelávacie účely
- eMagyar Pont

Kde nás nájdete?

Zobrazit